Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDRC810DT-GL
  DDRC810DT-GL

  DDRC810DT-GL

  Mã đơn hàng: 913703035209

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600688700

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YRLCON  [ Relay Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +50 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600688700
Tên sản phẩm khác
DDRC810DT-GL
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696006887
Mã đơn hàng
913703035209
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703035209
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
490,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DDRC810DT-GL
DDRC810DT-GL
DDRC810DT-GL
DDRC810DT-GL

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm