Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DSM4
  DSM4

  DSM4

  Mã đơn hàng: 913703668009

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688659500

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YMPCON  [ Multipurpose Controllers]
Phê duyệt và Ứng dụng
Dấu CSA
Yes
Được công nhận bởi UL
Được công nhận bởi UL tại Canada & US
Yes
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688659500
Tên sản phẩm khác
DSM4
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696886595
Mã đơn hàng
913703668009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703668009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
1,200 kg
Sơ đồ lắp đặt
DSM4 dimensions
DSM4 dimensions

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm