Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DMD316-UL
  DMD316-UL

  DMD316-UL

  Mã đơn hàng: 913703667509

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600716700

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YMPCON  [ Multipurpose Controllers]
Phê duyệt và Ứng dụng
Được công nhận bởi UL tại Canada & US
Yes
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600716700
Tên sản phẩm khác
DMD316-UL
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696007167
Mã đơn hàng
913703667509
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703667509
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
1,770 kg
Sơ đồ lắp đặt
DMD316-UL
DMD316-UL

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm