Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DSM2
  DSM2

  DSM2

  Mã đơn hàng: 913703500509

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600749500

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YMPCON  [ Multipurpose Controllers]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600749500
Tên sản phẩm khác
DSM2
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696007495
Mã đơn hàng
913703500509
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703500509
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
1,150 kg
Sơ đồ lắp đặt
DSM2 dimensions
DSM2 dimensions

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm