Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DMC-GRMS-UL
  DMC-GRMS-UL

  DMC-GRMS-UL

  Mã đơn hàng: 913703331209

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688765300

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YMPCON  [ Multipurpose Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688765300
Tên sản phẩm khác
DMC-GRMS-UL
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696887653
Mã đơn hàng
913703331209
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703331209
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
4,400 kg
Sơ đồ lắp đặt
DMC-GRMS-UL
DMC-GRMS-UL

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm