Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DGRM204 V2
  DGRM204 V2

  DGRM204 V2

  Mã đơn hàng: 913703261109

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688777600

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YRLCON  [ Relay Controllers]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688777600
Tên sản phẩm khác
DGRM204 V2
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696887776
Mã đơn hàng
913703261109
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703261109
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
34,500 g

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm