Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DGTM104
  DGTM104

  DGTM104

  Mã đơn hàng: 913703260609

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688772100

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YTEDIM  [ Trailing Edge Dimmers]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688772100
Tên sản phẩm khác
DGTM104
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696887721
Mã đơn hàng
913703260609
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703260609
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
28,500 g

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm