Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDMC-GRMS
  DDMC-GRMS

  DDMC-GRMS

  Mã đơn hàng: 913703212509

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688735600

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YMPCON  [ Multipurpose Controllers]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688735600
Tên sản phẩm khác
DDMC-GRMS
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696887356
Mã đơn hàng
913703212509
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703212509
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
700,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DDMC-GRMS dimensions
DDMC-GRMS dimensions

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm