Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DBC1210
  DBC1210

  DBC1210

  Mã đơn hàng: 913703036009

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350660900

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YHFCON  [ HF Ballast Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +50 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350660900
Tên sản phẩm khác
DBC1210
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163506609
Mã đơn hàng
913703036009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703036009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
7,000 kg
Sơ đồ lắp đặt
DBC1210
DBC1210
DBC1210
DBC1210

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm