Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDBC1200
  DDBC1200

  DDBC1200

  Mã đơn hàng: 913703035109

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600687000

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YHFCON  [ HF Ballast Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600687000
Tên sản phẩm khác
DDBC1200
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696006870
Mã đơn hàng
913703035109
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703035109
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
485,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DDBC1200
DDBC1200
DDBC1200
DDBC1200

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm