Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DLE1205
  DLE1205

  DLE1205

  Mã đơn hàng: 913703010009

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350542800

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YLEDIM  [ Leading Edge Dimmers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350542800
Tên sản phẩm khác
DLE1205
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163505428
Mã đơn hàng
913703010009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703010009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
13,200 kg
Sơ đồ lắp đặt
DLE1205
DLE1205
DLE1205
DLE1205

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm