Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DUS360CR-DA
  DUS360CR-DA

  DUS360CR-DA

  Mã đơn hàng: 913703500809

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869688641000

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YSENSO  [ Sensors]
Phê duyệt và Ứng dụng
Được công nhận bởi UL tại Canada & US
Yes
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869688641000
Tên sản phẩm khác
DUS360CR-DA
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696886410
Mã đơn hàng
913703500809
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703500809
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
95,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DUS360CR-DA
DUS360CR-DA
DUS360CR-DA
DUS360CR-DA

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm