Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DUS804CS-UP
  DUS804CS-UP

  DUS804CS-UP

  Mã đơn hàng: 913703070409

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016352202900

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YUCPAN  [ User Control Panels]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +45 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016352202900
Tên sản phẩm khác
DUS804CS-UP
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163522029
Mã đơn hàng
913703070409
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703070409
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
83,500 g
Sơ đồ lắp đặt
DUS804CS-UP
DUS804CS-UP
DUS804CS-UP
DUS804CS-UP

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm