Tìm hiểu thêm về

 • Thế hệ chiếu sáng đèn tuýp tiết kiệm năng lượng mới

  MASTER LEDtube Starter EMP
  LED
  MASTER LEDtube Starter EMP

  MASTER LEDtube Starter EMP

  Mã đơn hàng: 929000299902

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871829172928000

Thông số kĩ thuật Show all

Thông số vận hành và điện
Tần số đầu vào
50-60 Hz
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871829172928000
Tên sản phẩm khác
MASTER LEDtube Starter EMP
EAN/UPC - Sản phẩm
8718291729280
Mã đơn hàng
929000299902
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
40
Số vật liệu (12 chữ số)
929000299902
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,003 kg
Sơ đồ lắp đặt
Tải xuống
Tờ rơi quảng cáo
Hình ảnh

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm