Tìm hiểu thêm về

BREEAM-rated outstanding

structure

One Angel Square
Manchester, UK


See how the dynamic atrium roof uses color-changing technology to highlight the contemporary architecture.
One Angel Square

The creative combination of sustainability and modernization

establishes One Angel Square as a benchmark for future commercial office design.''
One Angel Square
One Angel Square

Customer challenge

 

The Co-operative Group building's owners wanted to compliment the building's contemporary architectural design with sustainable illumination in order to reduce its environmental footprint.

The right lighting 

 

The building's owners wanted to compliment the building's contemporary architectural design with sustainable illumination in order to reduce its environmental footprint. Lighting design firm Buro Happold worked with local manufacturer representative Architainment to transform the structure with an LED solution for dynamic interior and exterior lighting.

 

Buro Happold chose ColorGraze QLX Powercore, ColorBlast Powercore, and custom white ColorBlast fixtures to enhance the overall building design with both white and colored light. Daylight sensors operate in conjunction with natural light, triggering the fixtures to only emit as much light as necessary, increasing energy savings and sustainability. The dynamic atrium roof uses color-changing technology to highlight the contemporary architecture.

 • ColorGraze QLX Powercore
  ColorGraze QLX Powercore
  ColorGraze QLX Powercore là bộ đèn tuyến tính dùng ngoài trời hiệu suất cao của chúng tôi, được thiết kế để làm nổi bật các đặc điểm kiến trúc, từ kết cấu bề mặt và các chi tiết đú...
  • Chất lượng ánh sáng, độ đồng nhất và công suất đầu ra vượt trội nhờ công nghệ Optibin và Chromasync cho dòng đèn Color Kinetics của Philips
  • Lắp đặt đơn giản và độ dài lắp đặt lớn nhờ công nghệ Powercore
  • Hiệu ứng chiếu sáng tĩnh và động có thể được thiết kế, hiển thị và thay đổi qua bộ điều khiển Color Kinetics của Philips

Related Cases