/vn_vi/index.wpd

Sáng tạo, đổi mới và bạn

Sáng tạo, đổi mới và bạn
Ánh sáng của niềm tin
Đôi khi, đổi mới chỉ đơn giản là làm giảm đi nỗi sợ hãi. Đèn Philips đã làm được điều đó cho một bé gái dũng cảm

Chiếu sáng với công nghệ LED

Chiếu sáng với công nghệ LED
Phát triển không ngừng về chiếu sáng
Tìm hiểu thêm về các giải pháp LED giúp chiếu sáng nơi bạn đang làm việc

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.